วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ


วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๓๖ โดยใช้ชื่อว่า วิทยาลัยการอาชีพอำนาจเจริญ และได้ปรับเปลี่ยนเป็นวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๓๘
ปัจจุบัน วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถานศึกษาวิชาชีพที่อยู่ในอาชีวศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งอยู่ในพื้นที่ สาธารณประโยชน์โคกห้วยศาลาบ้านโสกโดน หมู่ที่ ๙ ถนนชยางกูร ตำบลนาผือ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ ๓๗๐๐๐ มีเนื้อที่ ๖๕ ไร่ ๑ งาน ๗๙ ตารางวา มีอาคารสิ่งปลูกสร้างในวิทยาลัยประกอบด้วย

๑. อาคารสำนักงาน (ปรับปรุงจากอาคารหอประชุมวิทยาลัยการอาชีพ) ๑ หลัง
๒. อาคารเรียน ๓ ชั้น ๑ หลัง
๓. อาคารโรงฝึกงาน ๔ ชั้น ๑ หลัง
๔. อาคารเรียนและปฏิบัติการ ๔ ชั้น ๑ หลัง
๕. บ้านพักผู้บริหาร ๑ หลัง
๖. บ้านพักครู ขนาด ๖ หน่วย ๒ หลัง
๗. บ้านพักภารโรง ๒ หน่วย ๓ หลัง
๘. โรงอาหารชั่วคราว ๑ หลัง

ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
1 นายเกตุ บุญล้อม ปีที่ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2536 – 2542
2 นายสุพงศ์ วิชยานานนท์ ปีที่ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2542 – 2544
3 นายชาญยุทธ โคตะนนท์ ปีที่ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2545 – 2545
4 นายอำพล ดีรัศมี ปีที่ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2545 – 2547
5 นายพิสิษฐ์ เนาวรังษี ปีที่ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2547 – 2551
6 นายมานะ ด้วงทวี ปีที่ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551 – 2552
5 นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ปีที่ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: